Missie & Doelen

Missie en doelen Heringafonds

De stichting Professor Dr. G.C. Heringa-Fonds is opgericht d.d. 23 juni 1972 bij akte verleden voor notaris mr. A.G. Lubbers te Amsterdam.

De doelstelling luidt thans: “het bevorderen van de studiemogelijkheden in universitair en hoger beroepsonderwijs alsmede de overige belangen van studenten met een beperking.”
© 2013 | Stichting Prof. Dr. G.C. Heringafonds