Organisatie

Organisatie

Het Heringafonds bestaat uit een bestuur. Dit bestuur bestuurt de stichting, stelt het beleid vast en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden (voorzitter, secretaris, penningmeester). Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een termijn van vier jaar. 

Een overzicht van de bestuursleden en hun functie is te vinden onder 'Bestuur'. 

Het Heringafonds heeft geen medewerkers. 
© 2013 | Stichting Prof. Dr. G.C. Heringafonds