Contact Heringafonds

Stichting Prof. Dr. G.C. Heringafonds
Postbus 1585
5200 BP ’s-Hertogenbosch

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41184269.

Financiële verantwoording Heringafonds

De balans, staat van baten en lasten en financiële verantwoording zijn verwerkt in de jaarverslagen. Deze kunt u hieronder downloaden. 

Download het jaarverslag 2018 van het Heringafonds 

Download het jaarverslag 2017 van het Heringafonds. 

Download het jaarverslag 2016 van het Heringafonds.

Download het jaarverslag 2015 van het Heringafonds. 

Download het jaarverslag 2014 van het Heringafonds. 

Download het jaarverslag 2013 van het Heringafonds.   

Download het jaarverslag 2012 van het Heringafonds. 

Download het jaarverslag 2011 van het Heringafonds.

© 2013 | Stichting Prof. Dr. G.C. Heringafonds